Als het leven je laat struikelen,

maak er dan een salto van!

Wie zijn we?

De logopedie is een groepspraktijk gevestigd in Merksem. In onze praktijk kan u terecht voor de behandeling van verschillende logopedische problemen, namelijk: leer-, articulatie- en taalproblemen. Ons team bestaat uit twee jonge en enthousiaste logopedistes. Beiden zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van logopedisten, VVL. Wij werken voornamelijk met kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren. Jaarlijks trachten wij onze kennis op peil te houden door bijscholingen te volgen. In een leuke sfeer en setting proberen wij uw kind en zijn omgeving centraal te stellen.

Fleur Maes

 +32 497 14 00 50

fleur@delogopedie.be

Tyra Thijs

 +32 472 09 87 08

tyra@delogopedie.be

Voor wie?

Logopedie is meer dan articulatie alleen. Een logopedist staat in voor het onderzoek en de behandeling van heel wat verschillende problematieken.

Leerproblemen- en stoornissen

Rekenproblemen – dyscalculie:

Een kind met rekenproblemen vindt het moeilijk om rekenkennis te leren en toe te passen. Wanneer deze problemen ernstig zijn, worden ze in sommige gevallen een rekenstoornis of dyscalculie genoemd. Deze kinderen hebben problemen met het automatiseren van rekenfeiten. Het is voor hen bijvoorbeeld moeilijk de tafels vlot op te zeggen.

Leesproblemen – dyslexie:

Leren lezen gaat niet altijd van een leien dakje. Sommige kinderen raken achter omdat het leesonderwijs hen onvoldoende aanspreekt. Sommige zwakke lezers hebben moeite met het onthouden van talige informatie. Daarnaast hebben ze problemen met het horen van verschillen in klanken of woorden. Bovendien is hun leesbegrip regelmatig beperkt. Hierdoor gaan ze minder plezier beleven aan het lezen. Wij proberen het leesplezier terug aan te wakkeren.

Spellingsproblemen – dysorthografie:

Kinderen met spellingsproblemen hebben moeite met het automatiseren van de klank-tekenkoppeling en de spellingsregels. Het is voor hen moeilijk om spraakklanken om te zetten in letters. Ook de spellingsregels onthouden ze moeilijk. Dit valt voornamelijk op wanneer de regels gecombineerd worden in oefeningen. Hierdoor maken ze spellingsfouten. Daarnaast is hun fonologisch bewustzijn vaak eerder beperkt. Ze vinden het moeilijk om bepaalde klanken van elkaar te onderscheiden en hebben weinig inzicht in woord- en zinsstructuren. Hierdoor vormt schrijven een groot probleem.

Taalproblemen- en stoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Rond 5 à 6 jaar heeft een kind een redelijk taalinzicht. Deze ontwikkeling kan echter vertraagd of afwijkend verlopen. Wij zien dan problemen op vlak van taalproductie en/of taalbegrip. Deze deelgebieden kunnen verder onderverdeeld worden in: actieve woordenschat, woordstructuur, syntaxis, verhaalopbouw en pragmatiek. Door middel van een taaltest wordt onderzocht op welke gebieden het probleem zich uit. Het is belangrijk om een taalstoornis vroegtijdig op te merken. Bij een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling begrijpt de omgeving het kind niet altijd. Dit zorgt soms voor frustraties. Ten slotte kan het leren op school daardoor moeizamer verlopen.

Articulatiestoornissen

In hun ontwikkeling leren kinderen stap voor stap alle klanken. In dit leerproces kunnen bij jonge kinderen problemen opduiken. Wij spreken pas van een articulatiestoornis wanneer het kind achterop blijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Wij maken een onderscheid tussen fonologische en fonetische articulatiestoornissen. Bij een fonologische articulatiestoornis blijft het kind vereenvoudigingsprocessen toepassen die normaal gezien op een bepaalde leeftijd spontaan zouden moeten verdwijnen. Bij fonetische articulatiestoornis is er sprake van een foutief aangeleerd gedrag, bijvoorbeeld spreken met de tong tussen de tanden (interdentaliteit). Voorbeelden fonologische articulatiestoornissen: backing, fronting, gliding, devoicing,… Voorbeelden fonetische articulatiestoornissen: interdentaliteit, addentaliteit, sigmatisme,…

Oro-myofunctionele therapie (OMFT)

Een mond is meer dan een rij tanden. OMFT is een logopedische oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Wanneer bepaalde spieren of spiergroepen niet goed functioneren, heeft dit bijna altijd een direct gevolg voor de vorm van zowel het gebit als de kaken. Een gevolg hiervan is dat de spraak meestal gestoord is. Bij afwijkende mondgewoonten denken we aan bijvoorbeeld foutieve slikgewoonten, mondademen en duim-/vinger-/speenzuigen. Tijdens de therapie zal er gefocust worden op het herstellen van het evenwicht tussen alle mondspieren. Dit doen we door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. Door OMFT kunnen andere therapieën, zoals articulatietherapie, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie later een blijvend resultaat opleveren. OMFT kan gestart worden rond een leeftijd van 6 à 7 jaar.

Hoe werken we?

Bij de meeste logopedische problemen heeft u recht op terugbetaling. Afhankelijk van de stoornis, wordt een verschillende procedure gevolgd. Hieronder beschrijven wij de meest voorkomende procedure.

Stap 1: Intake gesprek
Stap 2: Logopedisch voorschrift
bij kinderarts/NKO-arts
‘bilan’
Stap 3: Logopedisch onderzoek
Stap 4: Logopedisch voorschrift
 bij kinderarts/NKO-arts
‘therapie’
Stap 5: Wachten op goedkeuring
+ start logopedie

Tarief

Intakegesprek → €25,00

Logopedische therapie 30 min. (school) → €27,36

Logopedische therapie 30 min. (praktijk) → €28,33

Logopedische therapie 60 min. → €56,89

Logopedisch aanvangsbilan (per 30 min.) → €33,16

Logopedisch evolutiebilan → €47,27

Terugbetalingstarief

Logopedische therapie 30 min. (school) → €21,36

Logopedische therapie 30 min. (praktijk) → €22,83

Logopedische therapie 60 min. → €45,89

Logopedisch aanvangsbilan (per 30 min.) → €25,66

Logopedisch evolutiebilan → €36,27

Opleg

Logopedische therapie 30 min. (school) → €6,00

Logopedische therapie 30 min. (praktijk) → €5,50

Logopedische therapie 60 min. → €11,00

Logopedisch aanvangsbilan (per 30 min.) → €7,50

Logopedisch evolutiebilan → €11,00

Contacteer ons?

   
De logopedie
Bredabaan 769
2170 Merksem
+32 497 14 00 50 - Fleur
Dicht bij bus/tramhalte
Rerum Novarum

https://www.facebook.com/Delogopedie/

info@delogopedie.be

Copyright © 2020 | Design by SALCOM-Design